Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

Zeuko
Zeuko
Zeuko
6794 d499
Reposted fromBloodyYuki BloodyYuki viagdziejestola gdziejestola

February 26 2018

Zeuko
Reposted fromchl chl viabeliveinme beliveinme
Zeuko
Zeuko
2004 ddfa
Reposted fromsarazation sarazation vialifeistragic lifeistragic
Zeuko
3332 0efb
Reposted fromEtnigos Etnigos vialifeistragic lifeistragic
Zeuko
2603 ae8f 500
Reposted fromnezavisan nezavisan viawszystkodupa wszystkodupa
Zeuko
Zeuko
3957 847e 500
Reposted from777727772 777727772 viawszystkodupa wszystkodupa
Zeuko
- Przykro mi, że miałeś takie hardcorowe przeżycia, ale to nie znaczy, że możesz traktować mnie jak gówno. Nie mogę być w związku z kimś, z kogo aż kipi zgorzknienie i frustracja. - To co Ty tutaj jeszcze robisz? - Co się stało, BoJack?  - To, co dzieje się zawsze. Nie znałaś mnie. Zakochałaś się we mnie. I teraz już mnie znasz.  - Wiesz co, to śmieszne. Gdy patrzysz na kogoś przez różowe okulary, czerwone lampki są jak zwykłe lampki. 
— BoJack Horseman
Reposted fromparafina parafina vianiskowo niskowo
Zeuko
4280 0ffd
Reposted from777727772 777727772 viaMashe Mashe
Zeuko
7925 6f38
Reposted fromtaSowa taSowa viamoreorless moreorless
Zeuko
7149 7a22 500
Reposted fromfungi fungi viamoreorless moreorless
Zeuko
u mnie bez zmian
Reposted fromShittyKitty ShittyKitty viakittylitter kittylitter
Zeuko
3836 efbf 500
Reposted fromhejkobieto hejkobieto viakittylitter kittylitter
Zeuko
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
Zeuko
8495 42cd 500
Reposted from2017 2017 viafilmowy filmowy
Zeuko
2192 c90c 500
Twój Vincent.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viax-ray x-ray
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl