Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 26 2017

Zeuko
Reposted frommuladhara muladhara viadeparter departer
0098 2294
Reposted frombrumous brumous viadeparter departer

November 13 2017

Zeuko
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viamalinowowa malinowowa
Zeuko
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viamalinowowa malinowowa
Zeuko
1542 b2f7 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viasentymentalna sentymentalna
Zeuko
8494 2c55 500
Stranger
Reposted fromkeeplooking keeplooking viaever ever
4192 d9de 500

cccartwheelsinyourhonour:

Snowy Oxford, England

Zeuko
1525 b4f3
Reposted fromuniesienia uniesienia viacristinaa cristinaa
Zeuko
Reposted fromgruetze gruetze viatentacleguy tentacleguy
Zeuko

– Znasz ten moment, kiedy spotykasz kogoś nowego i po chwili okazuje się, jakbyście znali się całe życie? – zapytała.

Zastanowiłem się przez chwilę.

– Nie.

– Ja też nie. Szkoda – dodała.

— Piotr C. BRUD
Mam ochotę leżeć całymi dniami w łóżku i unikać tego świata.
Reposted fromdivi divi viaoversensitive oversensitive
Zeuko
Zeuko
4038 da8b 500
Reposted fromczinok czinok viafilmowy filmowy
Zeuko
6554 9b0e
Reposted fromnyaako nyaako viasmutnazupa smutnazupa
Zeuko
2814 8cc3
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaseriale seriale
Zeuko
2736 2938
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaseriale seriale
0962 637b 500
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viadeparter departer
Zeuko
2850 40a7
Reposted fromsohryu sohryu viadisheveled disheveled
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl