Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

Zeuko
2398 5d1f 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viax-ray x-ray
Zeuko
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viax-ray x-ray

June 16 2017

Zeuko
Zeuko
9001 a5e7
Reposted fromoll oll viaoversensitive oversensitive
Zeuko
Są rzeczy, o których nie mówi się nawet najbliższym przyjaciołom. Czasem zresztą nie trzeba mówić, bo oni i tak wiedzą.
— Stephen King
Reposted fromxxoxxo xxoxxo viaeternaljourney eternaljourney
Zeuko


which door will you open?
Zeuko
2633 f644 500

serious:

your name still echoes in my head

Zeuko

Zawsze odchodził, kiedy czuł się niezręcznie i się nie przywiązywał, a jak na złość inni przywiązywali się do niego.
Chciał być sam, bo lubił, a jednocześnie potrzebował kogoś, z kim by mógł tak milczeć i się szwendać.
Odchodził, a i tak wracał.

— o Włóczykiju
Reposted fromhostium hostium viavigil vigil

June 15 2017

Zeuko
7985 3032
Reposted fromtakiezycieeee takiezycieeee viasmutnazupa smutnazupa
Zeuko
7031 6994 500
jazda
Reposted fromsilentmaciej silentmaciej viadrugs drugs
Zeuko
1367 21e8
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viadeparter departer
Zeuko
1637 84f3
Zeuko
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viadeparter departer
5740 f79e 500

banshy:

Dolomiti by Pie Aerts

Zeuko

  Często przyłapywałem ją na tym, że patrzy na mnie tak, jakby mnie nigdy wcześniej nie widziała, zupełnie jakby chciała się mnie nauczyć.

— Jeanette Winterson
Reposted fromIriss Iriss viaczekoladowysen czekoladowysen
Zeuko

Nie znam przyjemności większej niż możliwość spania. Totalne wygaszenie życia i duszy, całkowite oddalenie wszystkich bytów i ludzi, noc bez pamięci i iluzji, brak przeszłości i przyszłości.

— tak prawdziwie
Zeuko
4567 e581 500
Reposted from2017 2017 viafilmowy filmowy
Zeuko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl