Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2017

Reposted fromweheartit weheartit viagdziejestola gdziejestola
Zeuko
[...] Ale jeśli chodzi o pragnienia najbardziej cierpią ci, którzy nie wiedzą czego chcą.
— Grey's Anatomy
Zeuko
Zeuko
1989 64f6 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viaczekoladowysen czekoladowysen
Zeuko
4050 3f34 500
Zeuko
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viakillthemwithsmile killthemwithsmile
Zeuko

Gdybyś był, a nie bywał

Raz na jakiś czas

Byłabym wreszcie czyjaś

Nie bezpańska aż tak

— Hey
Reposted fromwelovekate welovekate viagdziejestola gdziejestola
Zeuko
Są pewne pytania, których się nie zadaje z obawy przed odpowiedzią.
— Agatha Christie
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viagdziejestola gdziejestola
Zeuko
3777 e8d7
Zeuko
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Zeuko
3507 6fc7
Zeuko
5668 caa2 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
1809 d335 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
Zeuko
6579 d16f
Reposted frommisza misza viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
Zeuko
-Prawdę mówiąc, nie chcę od ciebie odchodzić - powiedziała po chwili.
- To nie odchodź
- Ale z Tobą do niczego nie dojdę.
— Haruki Murakami - Przygoda z owcą
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
Zeuko
Czuję, że ta znajomość musi mieć ciąg dalszy. Nieważne jaki. Po prostu dalszy.
Reposted fromolakocie olakocie viaczekoladowysen czekoladowysen

June 20 2017

Zeuko
4454 4ab0
Reposted fromohnina ohnina viaczekoladowysen czekoladowysen
Zeuko
1657 4d3b 500
Reposted fromjudyta judyta viaczekoladowysen czekoladowysen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl