Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 28 2017

Zeuko

Kiedy podczas rozmowy rekrutacyjnej zadano ci pytanie, jak widzisz siebie za 5 lat...

kiedy podczas rozmowy rekrutacyjnej slysze pytanie gdzies wyobrazam siebie za 5 lat
Zeuko
"Zdawało mi się, że każdy wie dokąd ma iść i co ma robić, tylko ja jeden nie."
— William Wharton - "Tato"
Zeuko
Kto nie rozumie Twojego milczenia, nie pojmie Twoich słów
— J.R.R. Tolkien
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viadeparter departer
3936 453d
Reposted fromunmadebeds unmadebeds viagdziejestola gdziejestola
0535 6722
Reposted fromjohnkeats johnkeats viadeparter departer
Zeuko
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromwaflova waflova viadeparter departer

June 25 2017

Zeuko
6902 4ce2 500
Reposted fromfosgen fosgen viagdziejestola gdziejestola
Reposted fromweheartit weheartit viagdziejestola gdziejestola
Zeuko
[...] Ale jeśli chodzi o pragnienia najbardziej cierpią ci, którzy nie wiedzą czego chcą.
— Grey's Anatomy
Zeuko
Zeuko
1989 64f6 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viaczekoladowysen czekoladowysen
Zeuko
4050 3f34 500
Zeuko
4842 30cc 500
Reposted fromkaiee kaiee viakillthemwithsmile killthemwithsmile
Zeuko

Gdybyś był, a nie bywał

Raz na jakiś czas

Byłabym wreszcie czyjaś

Nie bezpańska aż tak

— Hey
Reposted fromitwaslove itwaslove viagdziejestola gdziejestola
Zeuko
Są pewne pytania, których się nie zadaje z obawy przed odpowiedzią.
— Agatha Christie
Reposted frompaulinac26 paulinac26 viagdziejestola gdziejestola
Zeuko
3777 e8d7
Zeuko
Można by przypuszczać, że cierpię na swoiste rozdwojenie jaźni. Inna jestem wobec miłych mi ludzi, a zupełnie inna, kiedy zostaje sama ze sobą. Ponura, obolała, z pretensjami do siebie.
— Wisława Szymborska
Zeuko
3507 6fc7
Zeuko
5668 caa2 500
Reposted fromoutoflove outoflove viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
1809 d335 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viaCzarnyKaptur CzarnyKaptur
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl